Eğitim Sitesi

Detramp Nedir? Detramp Hakkında Kısaca Bilgi

Detramp Terimi Hakkında Bilgiler

DetrampSanat Terimi Olarak Detramp:
Kuru sıva üzerine zamklı boya ile yapılan duvar resmi.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Orthostat: 1. Eski Mezopotamya özellikle Asur ve Hitit mimarîlerinde, yapıların dış cephelerinin altında yer alan kabartmalı taş blok. 2. Hitit mimarisinde ya devam et

  box Konstrüktif: 1- Taşıyıcı ögelerin dışında kalan yapı bileşimi, yapıya ait, yapıyla ilgili, 2- İnşacı. devam et

  box Primitif: 1. M.S. 1500 yılından önce yaşamış ressamların çoğunlukla arkaik tarzda yapılmış resimlerine verilen ad. (Primitive) İlkel sanat. 2. Sanatta, kendi devam et

  box Arduvaz: Mikalı taş plakalardan oluşan bir tür çatı kaplama malzemesi. devam et

  box Güzel: Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. devam et

  box Şehnameci: Divan yazınında, şehname yazarı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, vakanüvisliğin kuruluşundan önce, devletin resmi tarihini yazmakla görevlendirilmiş devam et

  box Shade: Bir rengi daha koyu yapmak için siyah eklenir ise, ortaya çıkan renge "shade" denir. devam et

  box Bingi: Yapılarda kemerler üzerine oturtulmuş kubbenin kemerlerle arasını kapatan üçgen biçimli kubbe parçalarından her biri. devam et