Eğitim Sitesi

Der-piş Nedir? Der-piş Hakkında Kısaca Bilgi

Der-piş Terimi Hakkında Bilgiler

Der-pişHukuk Terimi Olarak Der-piş:
en önde; göz önünde bulunan; öngörü

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Beyyine külfeti: mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde devam et

  box İllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam et

  box Tahrip: harabetme; yıkma; kırma; bozma devam et

  box Fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam et

  box Akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box İhzaren celb: Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme devam et

  box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. devam et

  box Patronaj: Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması ; yönetim, gözetim. devam et