eğitim sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerLarmo Yakası: Floğun larmo tarafındaki yakası. 

  terimlerLarmo Yakası Halatı: Larmo yakasını kuvvetlendirmek için dikilen halat. 

  terimlerLaşin: Fırtınalı havalarda gemi içindeki yüklerin yerlerinden oynamaması için bunların gemi bünyesine bağlanması.

  terimlerLaşing: Yükün gemiye, kendisine veya diğer yüklere verebileceği hasarı önlemek amacıyla yapılan bağlama işidir.

  terimlerLaşka: Boş veya boşalmış anlamına gelir. Bir halatı boş koyuvermektir.

  terimlerLava Etmek: Boş al ve ger anlamında bir emir. (Boşunu al) 

  terimlerLavra Deliği: Bir teknenin içindeki suyu askıya alıp boşaltmak için açılmış delik. (Genellikle kıç tarafta havuzluğun altındaki kruzlu yerde). 

  terimlerLif: Nebati halatın yapıldığı malzemenin en ince parçası.

  terimlerLiftinuskuru: Tellerin ve zincirlerin boşunu alıp germe işlemi ile boşlama işlerinde kullanılan iki tarafı dişli ve dişlerin sıkılmasıyla yukarıda say

  terimlerLiga Camadan: Yelkeni küçült, camadana vur demektir.

  terimlerLiman: Gemilerin yük ve yolcu alıp vermesine elverişli, rüzgar ve dalgalardan korunur şekilde yapılmış tesislerdir.

  terimlerLimanlık: Denizin çalkantısız ve sükunet halinde olduğunu belirten terim. 

  terimlerLimbo: Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sıvı içindir.) 

  terimlerLivar: Balıkçı teknesinde balıkların taze kalması için alt tarafı denizle ilgili tahta havuz. 

  terimlerLoça: Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş medeni oluk.

  terimlerLoça Kovanı: Loçanın iç tarafına geçirilmiş dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki kovan. 

  terimlerLodos: Güney-batıdan esen rüzgar.

  terimlerLokma: Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça.

  terimlerLumbar: Gemi bordalarına veya küpeştelerine açılan dört köşe, giriş çıkış mevkileridir.

  terimlerLumbara Ağızı: Gemilere girip çıkılan (Bordada açılan dörtköşe kapak) 

  terimlerLumbarağzı: Gemilerde giriş-çıkış mevkiidir.

  terimlerLumbuz-Lumboz: Dairesel bir metal çerçeve ile bunun üzerine sıkıca kapanacak şekilde yapılmış cam bir pencereden oluşan teknenin yan kısımlarına içeri

  terimlerMaça: Gemi demir ve zincirlerini emniyete almak üzere güverte üzerinde kuvvetli mapalara kilitlenmiş bir emniyet tertibatıdır.

  terimlerMaçuna: 350-400 ton arasındaki ağırlıkları kaldırabilen ve bir ponton üzerine konulmuş dikmelerden ibaret bir nevi vinç. 

  terimlerMagnetik İnhiraf: Magnetik kuzey istikameti ile hakiki kuzey istikameti arasındaki açı. Magnetik kuzey hakiki kuzeyin sağında ise inhiraf doğu, solunda ise batı'

  terimlerMaimahreç: Bir geminin taşırdığı suyun ton olarak ağırlığı. Bir maimahreç tonu 2240 libre olarak kabul edilir. 

  terimlerMakara: Ağır cisimlerin kaldırılmasında veya indirilmesinde az güç sarf ederek çok iş yapmak amacıyla palanga sistemlerinde veya işleyen bir halat

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın