Eğitim Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimler Larmo Yakası:Floğun larmo tarafındaki yakası.  devam

  terimler Larmo Yakası Halatı:Larmo yakasını kuvvetlendirmek için dikilen halat.  devam

  terimler Laşin:Fırtınalı havalarda gemi içindeki yüklerin yerlerinden oynamaması için bunların gemi bünyesine bağ devam

  terimler Laşing:Yükün gemiye, kendisine veya diğer yüklere verebileceği hasarı önlemek amacıyla yapılan bağlama iş devam

  terimler Laşka:Boş veya boşalmış anlamına gelir. Bir halatı boş koyuvermektir. devam

  terimler Lava Etmek:Boş al ve ger anlamında bir emir. (Boşunu al)  devam

  terimler Lavra Deliği:Bir teknenin içindeki suyu askıya alıp boşaltmak için açılmış delik. (Genellikle kıç tarafta havuz devam

  terimler Lif:Nebati halatın yapıldığı malzemenin en ince parçası. devam

  terimler Liftinuskuru:Tellerin ve zincirlerin boşunu alıp germe işlemi ile boşlama işlerinde kullanılan iki tarafı dişli devam

  terimler Liga Camadan:Yelkeni küçült, camadana vur demektir. devam

  terimler Liman:Gemilerin yük ve yolcu alıp vermesine elverişli, rüzgar ve dalgalardan korunur şekilde yapılmış te devam

  terimler Limanlık:Denizin çalkantısız ve sükunet halinde olduğunu belirten terim.  devam

  terimler Limbo:Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sıvı içindir.)  devam

  terimler Livar:Balıkçı teknesinde balıkların taze kalması için alt tarafı denizle ilgili tahta havuz.  devam

  terimler Loça:Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş medeni oluk. devam

  terimler Loça Kovanı:Loçanın iç tarafına geçirilmiş dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki kovan.  devam

  terimler Lodos:Güney-batıdan esen rüzgar. devam

  terimler Lokma:Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça. devam

  terimler Lumbar:Gemi bordalarına veya küpeştelerine açılan dört köşe, giriş çıkış mevkileridir. devam

  terimler Lumbara Ağızı:Gemilere girip çıkılan (Bordada açılan dörtköşe kapak)  devam

  terimler Lumbarağzı:Gemilerde giriş-çıkış mevkiidir. devam

  terimler Lumbuz-Lumboz:Dairesel bir metal çerçeve ile bunun üzerine sıkıca kapanacak şekilde yapılmış cam bir pencereden devam

  terimler Maça:Gemi demir ve zincirlerini emniyete almak üzere güverte üzerinde kuvvetli mapalara kilitlenmiş bir devam

  terimler Maçuna:350-400 ton arasındaki ağırlıkları kaldırabilen ve bir ponton üzerine konulmuş dikmelerden ibaret devam

  terimler Magnetik İnhiraf:Magnetik kuzey istikameti ile hakiki kuzey istikameti arasındaki açı. Magnetik kuzey hakiki kuzeyi devam

  terimler Maimahreç:Bir geminin taşırdığı suyun ton olarak ağırlığı. Bir maimahreç tonu 2240 libre olarak kabul edilir devam

  terimler Makara:Ağır cisimlerin kaldırılmasında veya indirilmesinde az güç sarf ederek çok iş yapmak amacıyla pala devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın