Oyun Siteleri

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerLaçka Etmek: Bir halatı istenilen miktar kadar rahat gitmesi için serbest bırakma.

  terimlerLağ Yelkeni: Serenlere bağlanan kareye benzer yelken. Bu yelkenlerin serenleri her tramolada aşağıya indirilir ve direkten aşırılarak tekrar basılır. Bu y

  terimlerLale Halatı: Dümenlerin denizli havalarda düşüp kaybolmaması için dümen yelpazesinden geçip teknenin kıçına bağlanan bir ince savlo. 

  terimlerLambert İrtisamı: Yer ekseni ile koninin ekseni çakışan ve yeri iki miyar paralelde kesen koni yüzeyine yapılan irtisamdır. Lambert haritaları daha ziyade havac

  terimlerLambesa / Lambasa: Ağaç direkleri sağlamlaştırmak üzere direkler üzerinde bulunan demir çemberlerin, serenlerin mayna veya hisa edilmeleri sırasında hasara uğ

  terimlerLanda Demiri: Patrisaları ve çarmıkları bağlamak için bordalara konulan demir çubuklar.

  terimlerLarmo: Flokların açıldığı istralya. ( Bazen flok larmosu da denilir). 

  terimlerLarmo Astarı: Larmo yakasına dikilen ikinci kat ensiz bez astar. 

  terimlerLarmo Yakası: Floğun larmo tarafındaki yakası. 

  terimlerLarmo Yakası Halatı: Larmo yakasını kuvvetlendirmek için dikilen halat. 

  terimlerLaşin: Fırtınalı havalarda gemi içindeki yüklerin yerlerinden oynamaması için bunların gemi bünyesine bağlanması.

  terimlerLaşing: Yükün gemiye, kendisine veya diğer yüklere verebileceği hasarı önlemek amacıyla yapılan bağlama işidir.

  terimlerLaşka: Boş veya boşalmış anlamına gelir. Bir halatı boş koyuvermektir.

  terimlerLava Etmek: Boş al ve ger anlamında bir emir. (Boşunu al) 

  terimlerLavra Deliği: Bir teknenin içindeki suyu askıya alıp boşaltmak için açılmış delik. (Genellikle kıç tarafta havuzluğun altındaki kruzlu yerde). 

  terimlerLif: Nebati halatın yapıldığı malzemenin en ince parçası.

  terimlerLiftinuskuru: Tellerin ve zincirlerin boşunu alıp germe işlemi ile boşlama işlerinde kullanılan iki tarafı dişli ve dişlerin sıkılmasıyla yukarıda say

  terimlerLiga Camadan: Yelkeni küçült, camadana vur demektir.

  terimlerLiman: Gemilerin yük ve yolcu alıp vermesine elverişli, rüzgar ve dalgalardan korunur şekilde yapılmış tesislerdir.

  terimlerLimanlık: Denizin çalkantısız ve sükunet halinde olduğunu belirten terim. 

  terimlerLimbo: Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sıvı içindir.) 

  terimlerLivar: Balıkçı teknesinde balıkların taze kalması için alt tarafı denizle ilgili tahta havuz. 

  terimlerLoça: Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş medeni oluk.

  terimlerLoça Kovanı: Loçanın iç tarafına geçirilmiş dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki kovan. 

  terimlerLodos: Güney-batıdan esen rüzgar.

  terimlerLokma: Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça.

  terimlerLumbar: Gemi bordalarına veya küpeştelerine açılan dört köşe, giriş çıkış mevkileridir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 814

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın