Eğitim Siteleri

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerMizana Direği: 3 direkli bir yelkenli gemide en kıçtaki direktir. 

  terimlerMola: Halatların bağlı bulundukları yerlerden fora edilmesi için verilen kumanda.

  terimlerMorize: Yelkenlerin, camadana vurulacağı zaman gradin yakalarını camadan astarı hizasından serene bağlamak için kullanılan çelikli halatlar.

  terimlerMorize Patası: Yelkenlerin camadan astarları hizasında ve gradin yakalarında gradin halatının kuruz kırılması ile meydana gelen analeler. Bunlara Camadan Pat

  terimlerNavigasyon: Bir tekneyi dünya üzerinde bir noktadan bir diğerine en kısa güvenli ve etkili biçimde ulaştırma sanatı.

  terimlerNavlun: 1- Bir yerden bir yere para karşılığı taşınmak üzere bir sözleşme ile gemiye alınan yükün tümü. Bu yükün taşınmasının para değer

  terimlerNet Hacim: Geminin gros hacim veya tonilatosundan o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlere ait hacimlerin çıkarılmasından sonra

  terimlerNet Tonilato: 2,83 m3 lük bir hacım birimidir. 

  terimlerNeta: 1-Gemi dahilinde dağınık olan her hangi bir yeri düzeltmeye ve temizlemeye neta etmek denir. 2- Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anl

  terimlerNeta Batarya: Gemi personelinin bulundukları yatma ve iş yerlerini temizlemeleri, buralarını düzene sokmaları. 

  terimlerNeta Etmek: Dağınık ve düzensiz bir yeri tertip ve düzene sokmak.

  terimlerNete (Neta): Düzeni bozulmuş bir şeyin tertiplenip düzenlenmesi, ayrıca seyirde kullanılan anlamıyla aykırı ve tehlikeli bir durumun olmadığı, her şey

  terimlerNevcet: Hamak sarılan el incelerine denir. 

  terimlerNispi Kerteriz: Kara veya denizdeki bir maddenin, geminin pruvasına nazaran olan istikameti. Bu maddeden geçen kerteriz hattı ile geminin omurga hattı arasındaki

  terimlerNomonik Harita: Nomonik irtisamla yeryüzünün bir kısmını gösteren bu haritalar daha ziyade büyük daire seyirlerinde kullanılır. 

  terimlerNomonik İrtisam: Yeryüzünün bir kısmını göstermek üzere kullanılan bir irtisam metodudur. Bu metodda, teğet bir düzlem üzerine yerin merkezinden yapılan i

  terimlerNormal Maimahreç: Geminin her veçhile hizmete hazır olarak tam, kazanlarda fayrap seviyesine kadar su mevcut, personel ve eşyaları gemide, normal cephanesi, akaryak

  terimlerNormal Sürat: Aksi emredilmediği sürece bir geminin yapacağı sürat.

  terimlerNucumi Ay: Yıldızlara nazaran ayın yer etrafında bir devrini tamamlaması için geçen müddet. Bu müddet takriben 27 1/3 gündür. 

  terimlerNucumi Gün: Güneş gününden bir derece veya dört saat dakikası daha kısa olan gün. 

  terimlerOcaklık Demiri: Bir tarafında iki demir bulunan demirlerden, kıça doğru olan ve göz demirinin gerisinde bulunan, göz demiriyle aynı vasıfta olan yedek demir.

  terimlerOlta Bağı: Bir daha çözülmesine gerek duyulmayan halatların birbirine bağlanması için yapılan bağ. 

  terimlerOluk: Halatların dil üzerine rahatça oturması için dil üzerine açılan yarım yuvarlak oyuk. 

  terimlerOmurga: Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük t

  terimlerOmurga Aşozu: Kaplama tahtalarının omurgaya girmesi için omurga üzerinde açılmış olan girintiler. 

  terimlerOmurga Hattı: Gemi ve deniz araçlarının baş ve kıç bodoslamalarını birleştiren ve omurga ile aynı düzlem üzerinde bulunan hat. 

  terimlerOmuzluk (baş, kıç): Teknenin baş ve kıç tarafında sancak ve iskele tarafında 45 derecelik açı içindeki bölüm veya istikamet. 

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın