Eğitim Sitesi

Defter Emini Nedir? Defter Emini Hakkında Kısaca Bilgi

Defter Emini Terimi Hakkında Bilgiler

Defter EminiOsmanlıca Terimi Olarak Defter Emini:
Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Nahiye: Bucak, Mülki Yerleşme birimi. devam et

  box Arz Odası: Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri oda. devam et

  box Levend: Osmanlı'da deniz askeri. devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et

  box Ganimet: Savaşta düşmanlardan alınan her türlü eşya ve gereç. devam et

  box Selef: Önce gelen. devam et

  box Küttab: Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar. devam et

  box Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. devam et