Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çözünme Nedir? Çözünme Hakkında Kısaca Bilgi

Çözünme Terimi Hakkında Bilgiler

ÇözünmeKimya Terimi Olarak Çözünme:
Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması.

 

ÇözünmeCoğrafya Terimi Olarak Çözünme:
Kayaçların bileşimindeki minerallerin su etkisi ile değişime uğramasıdır. Özellikle suda çözünmüş karbondioksit, suyun asitlik derecesini artırdığından kalkerli kayaçların çözünmesinde etkilidir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Beher: Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya plastikten yapılmış silindir şeklindeki kaba beher denir devam et

  box Brönsted bazı: Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz. devam et

  box Aktarma(dekantasyon): Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba taşınması. devam et

  box Atomik Kütle Birimi (a.k.b): Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir. devam et

  box Nötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam et

  box Polar Kovalent Bağ: 1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir. Elektronlar elektronegativitesi yüksek olan atoma devam et

  box Baz: Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde. devam et

  box Alkenil Grubu: Alkenlerden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan grup. devam et