Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Concillium Plebis Nedir? Concillium Plebis Hakkında Kısaca Bilgi

Concillium Plebis Terimi Hakkında Bilgiler

Concillium PlebisArkeoloji Terimi Olarak Concillium Plebis:
Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde Pleb (=Halk) kurulu ya da halk konseyine verilen ad. M.Ö. 451 yılında yasa çıkarma yetkisini elde etmiştir.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Hünkâr Mahfili: Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir. devam et

  box Allogenler: Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip olan kişilere verilen ad. devam et

  box Reyhanî: Muhakkâk adı verilen yazı çeşidinin küçüğü. devam et

  box Linear B Yazısı: M.Ö. 1450′lerde Linner A'dan türetilen hece yazısına verilen ad. Bu yazının Girit'e değil, Yunanistan'daki Akhalara özgü bir yazı olduğu anlaşıl devam et

  box Puttini: Sanatsal tasvirlerdeki küçük erkek çocuklara verilen ad. devam et

  box Palmet: İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak şeklinde olup, adını Yunanca palma = el sözcüğünden alır. devam et

  box Diazoma: Tiyatro oturma sıralarını ayıran yatay geçitlere verilen ad. devam et

  box Scotia: İon sütun altlığında kullanılan içbükey profil. devam et