Eğitim Sitesi

Çizgi Spektrumu Nedir? Çizgi Spektrumu Hakkında Kısaca Bilgi

Çizgi Spektrumu Terimi Hakkında Bilgiler

Çizgi SpektrumuKimya Terimi Olarak Çizgi Spektrumu:
1-Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür devamlı olmayan spektrumlara çizgi spektrumu denir.

2-Uyarılmış bir atomun yaydığı, çeşitli dalga boylarını içeren ve sürekli olmayan spektrum.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ortak iyon etkisi: Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte oldukları durumda çözünürlüklerinin azalması. devam et

  box İnhibitör: Tepkime hızını azaltan katalizör. devam et

  box Çözünme: Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması. devam et

  box Yakacak: Yandıklarında çevrelerine ısı veren tüm maddelere yakacak denir. Yakacağın diğer adı da yakıttır. devam et

  box Karbon Kimyası: 1828 Yılında Alman Kimyacı Friedrich Wöhler, laboratuarda anorganik bir madde olan KCN den, organik bir madde olan üreyi elde etmiştir. Böylece organi devam et

  box Yükseltgenme Sayısı: Elementin elektron alarak veya elektron vererek aldığı değerlik. devam et

  box Metalik Bağ: Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ adı verilir. devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et