Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cihet Nedir? Cihet Hakkında Kısaca Bilgi

Cihet Terimi Hakkında Bilgiler

CihetHukuk Terimi Olarak Cihet:
yön; taraf; amaç

 

CihetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Cihet:
Yön, yan, taraf.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hıyar: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük devam et

  box Mal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması devam et

  box Memalik: ülke devam et

  box Maktu: götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız devam et

  box Satım Sözleşmesi: Satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında, ona teslim ve mülkiyeti devretmek borcunu yüklenmiş olduğu sözleşme. devam et

  box Hakk-ı mürûr: geçit hakkı devam et

  box Mevcutlu: Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi. devam et

  box Damga Harcı: Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi. devam et