Eğitim Sitesi

Cahiliyye Devri Nedir? Cahiliyye Devri Hakkında Kısaca Bilgi

Cahiliyye Devri Terimi Hakkında Bilgiler

Cahiliyye DevriTarih Terimi Olarak Cahiliyye Devri:
İslamiyet'in ortaya çıkışından önceki zamanlara İslamcı çevrelerin verdiği addır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Teessüs: Kurulma, yerleşme, kökleşme. devam et

  box Melik: 1- Padişah, hükümdar, sultan, hakan yerine kullanılan deyim. 2- Selçuklularda sultan tarafından bir eyaleti, bölgeyi yönetmekle görevlendirilen han devam et

  box Esame: Kapıkulu askerlerinin, ana kütükte kayıtlı olan adlarıdır. Kayıtlı olan bu askerlere üzerlerinde kimlikleri ve ulufe (Yeniçerilerin üç aydan üç aya a devam et

  box Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler. devam et

  box Reis-ül Küttab: Dışişleri Bakanı devam et

  box Demir Çağı: İnsanlığın gelişim sürecinde araç, gereç, silah ve aletlerle avadanlıkların yapımında demirin kullanıldığı dönemdir. Ergime derecesinin yüksek olması, devam et

  box Voyvoda: 1- Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad. 2- Boğdan ve Eflak eyaletlerinin başında bulunan ve genellikle o ülkelerin haned devam et

  box Aydınlanma Çağı: Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bu devam et