Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bitkisel Toprak Nedir? Bitkisel Toprak Hakkında Kısaca Bilgi

Bitkisel Toprak Terimi Hakkında Bilgiler

Bitkisel ToprakBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bitkisel Toprak:
Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprak.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Emekli Sandığı: Memur ve hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin (kamu görevlilerin) sakatlık (malullük), yaşlılık, ölüm ve hastalık sigortalarını karşılayan, bu devam et

  box Hizmet Yerinden Yönetim: Belli bir coğrafi alana bağlı olmaksızın hizmetlerin uzandığı bir çok mahalli kuruluşları içine alan belirli bazı kamu hizmetlerinin merkezin dışında devam et

  box Umumi Hizmet Alanları: Meydan, park, yeşil alan, çocuk bahçesi, yol, otopark, pazaryeri, açık oyun ve spor alanları gibi kullanımlar için ayrılan kamunun ve toplumun ortak k devam et

  box Dernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir. devam et

  box Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan ada. devam et

  box Amenajman Planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, to devam et

  box Mücbir: Zorlayıcı; zorlayan, mecburi. devam et

  box Balanced Scorecard: Dengeli sonuç kartı — kurum karnesi. Yöneticilere uzun dönemli stratejik hedeflerin kısa dönemli eylemlere dönüştürülmesinde aşamalı bir yaklaşım ile devam et