Eğitim Sitesi

Bilaistisna Nedir? Bilaistisna Hakkında Kısaca Bilgi

Bilaistisna Terimi Hakkında Bilgiler

BilaistisnaTarih Terimi Olarak Bilaistisna:
İstisnasız, ayrılıksız, ayrım yapılmadan.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Vaka-İ Hayriye: Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. devam et

  box Kinin: Kınakına ağacının kabuğundan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz bir alkoloit. devam et

  box Bâlâ Rütbesi: Osmanlı Devleti'nde 1845 yılında ihdas edilen bir mülkî rütbe. (Bâlâ, yüksek, yüce anlamlarına da gelir). devam et

  box Mirza: Timuroğulları Türk hanedanında prenslere (şehzadelere) verilen unvan. devam et

  box Oturak: Osmanlı ordusunda emekliye ayrılan asker. Emekli. devam et

  box Hutbe: 1- Camilerde minberde okunan dua ve verilen öğüt. 2- Müslüman hükümdarların her cuma namazından önce camide isminin okunması. İslam devletlerinde bağ devam et

  box Hünkâr: Osmanlı hükümdarlarının unvanlarından biri. (Aslı, Uygur lehçesindeki Unkar dır. Kutlu, yüce, başarılı demektir.) devam et

  box Sıbyan: Çocuk. devam et