Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bedel-i misil Nedir? Bedel-i misil Hakkında Kısaca Bilgi

Bedel-i misil Terimi Hakkında Bilgiler

Bedel-i misilHukuk Terimi Olarak Bedel-i misil:
emsaline uygun peşin para

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenem devam et

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek devam et

  box Fıtrî: Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki. devam et

  box İfadat: Sözler devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et

  box Muhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak devam et

  box Şufa: Önalım; öncelikli alım devam et