Eğitim Sitesi

Basmakalıp Nedir? Basmakalıp Hakkında Kısaca Bilgi

Basmakalıp Terimi Hakkında Bilgiler

BasmakalıpEdebiyat Terimi Olarak Basmakalıp:
Çok kullanılan, hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Melodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştirilmiş sahne yapıtı. devam et

  box Rondelet: Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. devam et

  box Bent: Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri. devam et

  box Şathiye: Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan tasavvuf edebiyatı nazım türü. devam et

  box Balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş. devam et

  box Gülbank: Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad. devam et

  box İkinci Yeni: Garipçilere bir tepki olarak doğdu. "Şiirde anlam gerekmez" savından hareketle gelişen bu akımı benimseyenlerin şiirlerine 'anlamsız şiir', 'soyut şii devam et

  box Pelteknâme: Kekeleme şiiri. Lisan-i pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım şeklidir. Âşık, kelimelerin ilk hecelerini, bazen de kelimelerin çoğunluğunu kekel devam et