Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Basmakalıp Nedir? Basmakalıp Hakkında Kısaca Bilgi

Basmakalıp Terimi Hakkında Bilgiler

BasmakalıpEdebiyat Terimi Olarak Basmakalıp:
Çok kullanılan, hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Tumturak: Sözlü ve yazılı anlatımda yersiz ve gereksizce büyük laflar, tantanalı sözler etmekten doğan anlatım eksikliği. devam et

  box Hamse: Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt. devam et

  box Fragmatizm: Parçacık diye adlandırılabileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk defa XX. Yüzyılın başlarından İtalyan yazarı A. Soffici'nin başlattığı bu akımda, gerç devam et

  box Şiir: Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık eden en eski edebiyat türü. En belirgin özelliği ritme dayanması, söylems devam et

  box Kıssa: Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz. devam et

  box Kalem Şairleri: Belli bir eğitimden geçerek duygu ve düşüncelerini dizeler hâlinde estetik kaygı taşıyarak kâğıda döken kimse. devam et

  box Mesnevi: 1. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun işlenişine göre ciltlerce belirlenen Divan şiirinin en uzun nazım şekli. devam et

  box Pastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan, çağrıştıran bir biçimde öykünme. devam et