Eğitim Sitesi

Bağımlı Sıralı Tümce Nedir? Bağımlı Sıralı Tümce Hakkında Kısaca Bilgi

Bağımlı Sıralı Tümce Terimi Hakkında Bilgiler

Bağımlı Sıralı TümceTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bağımlı Sıralı Tümce:
Anlam bakımından birbirine bağlı olan ve özneleri, tümleçleri veya yüklemleri ortak bulunan tümceler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Fıkra: Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir uslupla, hiçbir kanıtlama gerekliliği duymadan anlattığı ya devam et

  box Birinci Çoğul Kişi: Sözü söyleyen kişiler. Biz kişisi. devam et

  box Ortaç: Sıfat fiil. Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan eylemsi. devam et

  box Cins Adı: Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad. devam et

  box Ara Söz: Bir cümlede iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında yazılan ve kendisinden önceki öge hakkında açıklama yapan söz. devam et

  box Ad Eylem: İsim fiil. devam et

  box Tekrar Grubu: Bir nesneyi, bir oluş ve kılışı karşılamak üzere; aynı, yakın ya da zıt anlamlı ve eşit görevli iki kelimenin oluşturduğu kelime grubu: gürül gürül, ı devam et

  box Nüsha: Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. ( Gazete, dergi vb. için) Sayı. devam et