Eğitim Sitesi

Assai (İt.) Nedir? Assai (İt.) Hakkında Kısaca Bilgi

Assai (İt.) Terimi Hakkında Bilgiler

Assai (İt.)Müzik-Dans Terimi Olarak Assai (İt.):
Çok. (allegro assai: Çok hızlı. Largo assai: Çok yavaş gibi).

 

  Benzer Müzik-Dans Terimleri:

  box Air: Arya. "Air" terimi çalgısal müzikte herhangi bir çalgı üzerine yazılmış bir parça için kullanıldığında o parçanın şarkı söyler gibi çalınacağına işare devam et

  box Armonikler: Doğuşkanlar. Bir ses üretildiğinde telin veya hava tabakasının titreşimiyle kendiliğinden oluşan aynı aileden diğer sesler. devam et

  box Orkestrasyon: Müziği bir orkestranın çalacağı biçimde düzenlemek; ayrıca çalgıların ve seslerinin incelenmesi. Orchestration (İng.). devam et

  box Sesin Şiddeti (Gürlük): Sesin kuvvetliliğini ve hafifliğini ifade eder. devam et

  box Nihavent: Türk müziğinde kullanılan şed (göçürülmüş) bir makam. devam et

  box Klangfarbenmelodie (Al.): Tını ezgisi. Anton Webern'in buluşu. devam et

  box Diyatonik: Yalın dizi. Seslerin düz sıra halinde dizilip tam ve yarım tonların art arda gelişi. Bir oktavın 8 sesinin majör, minör ya da modal dizgeye ait oluşu. devam et

  box Caz: 1- Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerine aitken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü 2- Bu müziği çalan orkestra. devam et