Eğitim Sitesi

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) Nedir? Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) Hakkında Kısaca Bilgi

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) Terimi Hakkında Bilgiler

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit)Elektrik Terimi Olarak Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit):
Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box Üretim: Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal Gaz, Rüzgar, Gel-Git, Güneş, su tribünlerine akuple generatör, trafo grubu devam et

  box Şirket: Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraşan Anonim Kuruluşlardır. devam et

  box Kapasite: Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşullar altında verebileceği elektrik gücü. devam et

  box Tek Devreli Hat: Tek devreli elektrik hat dır. devam et

  box GWh: Milyon kwh devam et

  box İletim Sistemi: TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji Üreticilerinin Şebekeleri ve Müşterilere ait Şebeke devam et

  box Kısa Devre: Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kısa yoldan tamamlanmasına kısa devre denir. devam et

  box Enerjinin Kullanımı: Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır. devam et