Eğitim Sitesi

Arzen Nedir? Arzen Hakkında Kısaca Bilgi

Arzen Terimi Hakkında Bilgiler

ArzenOsmanlıca Terimi Olarak Arzen:
Genişlik, en

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akid: Sözleşme, bir sözleşmede taraf olan kişi. devam et

  box Fıkıh: İslam hukuku. devam et

  box Alay Kâtibi: Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipliğinden göreve başlayanlar, alay kâtipliğine ve alay eminliğine kadar yükselir devam et

  box Çerakçı: Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et

  box Yesari: Solak, sol elini kullanan. / Yesarizade; Solak kişinin soyundan gelen. devam et

  box Ahitname-i Hümayun: Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir devam et

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et