Eğitim Sitesi

Aromatik Hidrokarbon Nedir? Aromatik Hidrokarbon Hakkında Kısaca Bilgi

Aromatik Hidrokarbon Terimi Hakkında Bilgiler

Aromatik HidrokarbonKimya Terimi Olarak Aromatik Hidrokarbon:
Benzen halkası içeren hidrokarbon.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Buharlaşma: 1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri. devam et

  box Ağartma: Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi. devam et

  box Kantitatif (nicel): Bir madde, sistem veya prosesin sayı ile belirtilen özellikleri. devam et

  box Formül-gram: Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir. devam et

  box Özütleme (ekstraksiyon): Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözücü ile karışmayan bir madde yardımıyla ayırma. devam et

  box Bombardıman: Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi. devam et

  box Soğutma Etkisi: Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enerjisinin azal devam et

  box Stokiyometrik Katsayılar: Bir kimyasal eşitlikte, kimyasal formüllerin çarpıldığı sayılar. devam et