Eğitim Sitesi

Arama Nedir? Arama Hakkında Kısaca Bilgi

Arama Terimi Hakkında Bilgiler

AramaHukuk Terimi Olarak Arama:
Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Suç Duyurusu: İşlenen suçu resmi makamlara bildirme, duyurma. devam et

  box Fi-l-vâki: Gerçi; gerçekten; vakıa devam et

  box Tapuyu Misil: Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer, baha. devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Ayıba Karşı Garanti: Satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaat ettiği niteliklerin taşımaması halinde veya satılan şeyin değerini ya da sözleşme gereğince ondan beklenen devam et

  box Müstemleke: Sömürge devam et

  box Temadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et