Eğitim Sitesi

Ara Kesit Doğrusu Nedir? Ara Kesit Doğrusu Hakkında Kısaca Bilgi

Ara Kesit Doğrusu Terimi Hakkında Bilgiler

Ara Kesit DoğrusuMatematik-Geometri Terimi Olarak Ara Kesit Doğrusu:
Kesişen iki düzlemin ortak noktalarının oluşturulduğu doğru.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Öznel Olasılık: Bir olayın olma olasılığının kişiden kişiye göre değişmesi. devam et

  box Ayrık Olmayan Olay: Aynı anda gerçekleşebilen olaylar. devam et

  box Aralarında Asal Polinomlar: EBOB'u gerçek sayı olan polinomlar. devam et

  box Kesin Olay: Olma olasılığı 1 olan olay, örneklem uzayına eşit olan olay. devam et

  box Denk Kesirler: Aynı çokluğu gösteren kesirlerdir. Örnek : ½ kesri 2/4 ve 3/6 kesirlerine denktir. devam et

  box E.B.O.B: En büyük ortak bölen devam et

  box En küçük ortak kat (E.K.O.K): İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına, bu sayıların en küçük ortak katı denir. devam et

  box Kilo Litre: Litrenin 1000 katına kilolitre denir."kl" biçiminde yazılır. devam et