Eğitim Sitesi

Apendiks Nedir? Apendiks Hakkında Kısaca Bilgi

Apendiks Terimi Hakkında Bilgiler

ApendiksBiyoloji Terimi Olarak Apendiks:
İnsanda ince ve kalın bağırsak arasındaki içi boş bir uzantı olan kör bağırsağın ucunda bulunan parmak şeklindeki çıkıntı.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Duyu Siniri: Dış ya da iç reseptör organlardan ya da duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler. devam et

  box Biyotik: Canlı olan. devam et

  box Pirimidinler: Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri. devam et

  box Antidiüretik hormon: Böbrek borucuklarında suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon. devam et

  box Restriksiyon Enzimi: DNA'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler. devam et

  box İskelet: Vücudumuzun çatısını oluşturan kemik yapıya iskelet denir. devam et

  box DNA Helikaz: İkili sarmalı çözen bir enzim. devam et

  box Kininler: Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidin, adenin devam et