Eğitim Sitesi

Antropoloji (insanbilim) Nedir? Antropoloji (insanbilim) Hakkında Kısaca Bilgi

Antropoloji (insanbilim) Terimi Hakkında Bilgiler

Antropoloji (insanbilim)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Antropoloji (insanbilim):
Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürlerini inceleyen bir bilimdir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Kleptomani (çalma hastalığı): Hiçbir nesnel gereksinme söz konusu olmadığı halde kişinin çalma zorunluluğu duyması. devam et

  box Entegre: Bütünleşmiş. devam et

  box Tepki: Organizmanın uyarımlara verdiği yanıttır. devam et

  box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

  box Üst Eşik: Duyu organlarının bir uyarıcıyı duyumsamasının kaybolduğu en yüksek şiddettir. devam et

  box Erek: Amaç, gaye devam et

  box Devlet: Sınırları belirli bir toprak parçası ile bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde egemenlik hakkı kullanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik örgüt devam et

  box Toplumsal Sistem: Fiziksel yapı, nüfus, toplumsal ilişkiler, kültür ve tabakalaşmanın karşılıklı ilişki içinde meydana getirdiği bütün. devam et