Eğitim Sitesi

Antropojen Bozkır Nedir? Antropojen Bozkır Hakkında Kısaca Bilgi

Antropojen Bozkır Terimi Hakkında Bilgiler

Antropojen BozkırCoğrafya Terimi Olarak Antropojen Bozkır:
Doğal bitki örtüsü olan ormanların, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropojen Step.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Dere: Suyu az, boyu kısa olan akarsulara dere denir. devam et

  box Çevre Değerlendirmesi: Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını ve çevre- sel etki raporunun hazırlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyl devam et

  box Bağıl Nem: Hava her zaman taşıyabileceği kadar nem yüklenmez. Genellikle havadaki su buharı miktarıyla doyma miktarı arasında bir fark bulunur. Bu farka doyma aç devam et

  box UNEP: Birleşmiş Milletler Çevre Programı devam et

  box Otlak: Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde hayvanların otlatıldığı alanlara otlak denir. devam et

  box Güneş Enerjisi: Güneş'in çekirdeğinde yer alan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon süreciyle açığa çıkan ışıma enerjisidir. devam et

  box Faylanma: Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması ve yer değiştirmesi sürecine verilen addır. Faylar, bir faylanma sonucunda devam et

  box Taşkın Ovası: Akarsuyun daha ziyade menderesler çizen ovalarda taşkın zamanında onların üzerini kapladığı geniş alüviyal ana yataktan oluşan taşkın ovası. Bunlar ay devam et