Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Antropojen Bozkır Nedir? Antropojen Bozkır Hakkında Kısaca Bilgi

Antropojen Bozkır Terimi Hakkında Bilgiler

Antropojen BozkırCoğrafya Terimi Olarak Antropojen Bozkır:
Doğal bitki örtüsü olan ormanların, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropojen Step.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Fay Kuşağı: Üzerinde çok sayıda fay bulunan, yer üstünde ve yer altında devam eden kuşak. devam et

  box Akarsu Ağı: 1- En küçük dereden ana ırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü. 2- Bir akarsu ve kol devam et

  box Çözünme: Kayaçların bileşimindeki minerallerin su etkisi ile değişime uğramasıdır. Özellikle suda çözünmüş karbondioksit, suyun asitlik derecesini artırdığında devam et

  box Oksijen Döngüsü: Atmosfer, biyosfer ve litosfer arasında oksijen hareketini belirten biyokimyasal dönüşümdür. devam et

  box Radyoaktif Artıklar: Nükleer santrallerin, reaktörlerin vb. tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, alfa, beta radyasyon çıkararak çevre kirlenmesine neden olan, besi devam et

  box Fay Açısı: Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir. devam et

  box KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsleri devam et

  box Selinti: Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak, yaygın akan sular. devam et