Eğitim Sitesi

Anlatıcı Nedir? Anlatıcı Hakkında Kısaca Bilgi

Anlatıcı Terimi Hakkında Bilgiler

AnlatıcıDil ve Anlatım Terimi Olarak Anlatıcı:
1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse.

2- Bir sanat eserinde olayları, olguları, durumları anlatan kişi.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Opera: Orkestra eşliğinde söylenen, tüm sözleri bestelenmiş oyun. devam et

  box Şiirsel İşlev: İletinin, iletisi kendinde olan işlevi. devam et

  box Ritim: Şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uyarlığı. devam et

  box Panel: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum. devam et

  box Zihniyet: Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturd devam et

  box İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. devam et

  box Gönderici: Kaynaktan gelen mesajı iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştıran kişi. devam et

  box Hikaye: Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. devam et