Eğitim Sitesi

Âmm ve şâmil Nedir? Âmm ve şâmil Hakkında Kısaca Bilgi

Âmm ve şâmil Terimi Hakkında Bilgiler

Âmm ve şâmilOsmanlıca Terimi Olarak Âmm ve şâmil:
Umumi ve kapsamlı

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kazasker: En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı. İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri.)Kadı devam et

  box Fütüvvet: Yiğitlik, gençlik, cömertlik üzerine kurulmuş teşkilat. Dini özellikte esnaf birliği. devam et

  box Vakanüvis: Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını kayıt etmekle görevli resmi devlet tarihçisi. devam et

  box Berberbaşı: Saray berberlerinin başı, yöneticisi. devam et

  box Akkâse: Yazmalarda, kâğıdın kenarı ve orta kısmı, hem ahengi hem de düzeni sağlamak için ayrı ayrı renklerle boyanırdı. İşte, kâğıdın hem kenarlarının hem ort devam et

  box Kadı: İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır. Tan devam et

  box Şahi: Büyük top. devam et

  box Lala: Osmanlı şehzadelerinin eğitim ve öğretiminden sorumlu görevli. devam et