Eğitim Sitesi

Altın Rezervi Nedir? Altın Rezervi Hakkında Kısaca Bilgi

Altın Rezervi Terimi Hakkında Bilgiler

Altın RezerviEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Altın Rezervi:
Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklanan altın anlamına gelir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Hedging: Gelecekteki fiyat değişikliklerinden korunmak için yapılan işlemler. devam et

  box Tasarruf: Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı. devam et

  box Hissedar Değeri: Bir şirketin yönetiminin hissedarlara karlılığı ve hisse değerini artırmak ve temettü ödemek suretiyle yarattığı değer. devam et

  box Konvertibilite: Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak devam et

  box Temerrüt Alım Satım: Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş günü işlem konusu hisse senetlerin devam et

  box Dow Jones Endüstri Ortalaması: Birleşik Devletler'de hisse senedi ve bono fiyatlarındaki genel eğilimi gösteren ve 30 önemli hisse senedine dayalı olan hisse senedi fiyat endeksi. devam et

  box Evalüasyon: Bankaların sabit kur üzerinden kaydettikleri değerleri, ay sonlarında cari kura göre düzeltmeleri. devam et

  box Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System): Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen aç devam et