Eğitim Sitesi

Alan Nedir? Alan Hakkında Kısaca Bilgi

Alan Terimi Hakkında Bilgiler

AlanMatematik-Geometri Terimi Olarak Alan:
Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer.

 

AlanFizik Terimi Olarak Alan:
Uzay içerisinde belili bir yerin değerinin olması. Elektrik, yer çekim ve magnetik alanlarına bakınız.

 

AlanBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Alan:
Üzerinde sportif müsabaka yapılan saha.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Orantı Tablosu: Doğru orantılı niceliklerle ilgili veriler alınarak oluşturulan tablo. devam et

  box Minör Yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan küçük çember yayı. devam et

  box Olay: Örneklem uzayın her alt kümesi. devam et

  box Denklem Sistemi: En az iki denklemin meydana getirdiği sistem. devam et

  box Teğet: Çemberle bir noktası ortak olan doğrulara teğet denir. Bir çemberde teğet, değme noktasından geçen yarıçapa diktir. Bir eğri ile bir tek ortak noktası devam et

  box Açıklık: Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı. devam et

  box Çarpan: 1-Bir çarpma işleminde çarpılan sayılardan her biri. 2-Bir çarpma örneğinde katlanan sayı. devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et