Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Akârât-ı Vakfiyye Nedir? Akârât-ı Vakfiyye Hakkında Kısaca Bilgi

Akârât-ı Vakfiyye Terimi Hakkında Bilgiler

Akârât-ı VakfiyyeOsmanlıca Terimi Olarak Akârât-ı Vakfiyye:
Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği gelir.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Acem Kösteği: Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan ince tıraş ed devam et

  box Mezhep: Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollardan her biri. devam et

  box Miri: Devlete ait. devam et

  box Narh: Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık. devam et

  box Şehremaneti: Bu günkü belediye teşkilatının osmanlılar döneminde kurulan ilk şekli, şehrin temizlik ve güzelliği ile ilgilenen mahalli idare. devam et

  box Ayan: Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası. devam et

  box Âmme emlakı: Kamu taşınmaz malları. devam et