Eğitim Sitesi

Ahzukabz Nedir? Ahzukabz Hakkında Kısaca Bilgi

Ahzukabz Terimi Hakkında Bilgiler

AhzukabzHukuk Terimi Olarak Ahzukabz:
Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Mevkufiyet: Tutukluluk durumu, Alıkonulma durumu. devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box Anud: Çok inatçı devam et

  box Celile: büyük; ulu devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Yerel Yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kiş devam et

  box Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi. devam et