Eğitim Sitesi

Adyton Nedir? Adyton Hakkında Kısaca Bilgi

Adyton Terimi Hakkında Bilgiler

AdytonArkeoloji Terimi Olarak Adyton:
Tapınağın en kutsal odası.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Epistyl: (Baştaban)Architravın Hellencesi. devam et

  box Fonem: Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad. devam et

  box İsis: Mısır kökenli tanrıça. Tanrı Osiris'in kız kardeşi ve karısı. İsis aynı zamanda tanrı Horus'un anasıdır. Toprak, toprak ürünleri, tabiatın canlanması- devam et

  box Darüşşifa: Şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biri. devam et

  box Dux: Roma İmparatorluğu'nda, eyaletlerin askeri idaresini elinde bulunduran komutanlara verilen ad. devam et

  box Sicilli Kolonlar (=Coloni adscriptii): Köle olarak satılmaktansa, kendisine verilen toprağı terk etmemek koşuluyla o topraklara yerleştirilen barbarlara verilen ad. devam et

  box Hasidim: İbranice 'hasid' (=dindar) kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük, iki Yahudi hareketini nitelemek için kullanılmaktadır: Bunlardan birincisi, M.Ö. 30 devam et

  box Equites: Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen ad. devam et