Eğitim Sitesi

Abkeş Nedir? Abkeş Hakkında Kısaca Bilgi

Abkeş Terimi Hakkında Bilgiler

AbkeşOsmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Fetva: Şeyhülislamın görüşü. devam et

  box Karavela: Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen isim. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Evkaf: Vakıfların hepsi, tümüdür. Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü. devam et

  box Tuluat: Sahnesiz ve metinsiz oynanan halk tiyatrosu. devam et

  box Fodla: Bir cins çörek, kurabiye. devam et

  box Enderun: Saray teşkilatıdır. devam et

  box Ağalık Hakkı: Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedec devam et