Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Abkeş Nedir? Abkeş Hakkında Kısaca Bilgi

Abkeş Terimi Hakkında Bilgiler

AbkeşOsmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Azap: Bekar Türk gençlerinden meydana getirilen piyade. devam et

  box Maliye Nazırı: Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi. devam et

  box Pantürkizm: Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya atıldı. devam et

  box Namazgah: Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer. devam et

  box Sultani: 1908'den sonra Osmanlı ülkesinde bugünkü lise dengi öğrenim kurumu. devam et

  box İptidai: İlkel, ilkokul devam et

  box Defterdar: Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler. devam et