Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

terimler Alkol Psikozu:Alkol kullanan kişinin alkol bulamadığı durumlarda ortaya çıkan ruh hâli. devam

terimler Alkolizm:1- Kişinin alkol tüketimini kontrol edememesiyle kendisini gösteren kronik bir hastalık. 2- Alk devam

terimler Allantoin:Ürik asidin kristalleşmesi ile oluşan beyaz kristalleşmiş madde. devam

terimler Aloe Vera:Tahriş önleyici ve rahatlatıcı etkisi vardır. devam

terimler ALP/ GGT/AST/ALT:Karaciğer,safra ve safra yolları,kalp ve böbrek hastalıkları ile ilgili oluşabilecek hastalıkların devam

terimler Alt Üriner Sistem Ssemptomları (AÜSS):Üriner sitemi etkileyen hastalıkların ortaya çıkardığı semptomları tanımlamak için kullanılır. devam

terimler Alveol:Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan minik kese biçi devam

terimler Alyuvar:Kana kırmızı rengini veren ve oksijen taşıma görevi yapan kan hücresi. Eritrosit devam

terimler Ambliyopi:Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği. devam

terimler Amenore:Aybaşı yetmezliği. devam

terimler Amilaz:Amilaz nişastayı dekstrin ve maltoza çeviren enzim. devam

terimler Aminaz:Aminoasitlerin yapısındaki amino gruplarını parçalayıcı enzim. devam

terimler Amnezi:Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolmasıdır. devam

terimler Amniyon Sıvısı:Anne karnında embriyoyu koruyan ve besleyen sıvı. devam

terimler Amonyak:1- Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz. 2- İçinde bu gazın eritilmiş bulund devam

terimler Anaerob (Anareobe):Yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan mikro organizma. devam

terimler Anaflaksi:Anafilaksi vücutta yaygın ve ciddi bir alerjik reaksiyondur. Alerjenle teması takip eden dakikalar devam

terimler Anal:Anüs, makat. devam

terimler Analjezik:Ağrı kesici. devam

terimler Anamnez:Hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi. devam

terimler Anatomi:1- İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim devam

terimler Andropoz:1- Testislerde küçülme ve sertleşme, ereksiyonda güçlük, yavaş ve güçsüz meni çıkarma gibi hormona devam

terimler Aneljezik:Ağrı kesici. devam

terimler Anemi:Kandaki alyuvar sayısı veya hemoglobin miktarının normal değerlerin altına düşmesiyle beliren bir devam

terimler Anemik:Kişinin kan değerlerinin düşük olması, yani kan sayımında 'eritrosit' sayıları ve hemoglobin mikta devam

terimler Anemnez:Hastanın tıbbi hikâyesi. devam

terimler Anerji:Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması. devam

DİĞER SAYFALAR:

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1466

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın