Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mahcuz Nedir? Mahcuz Hakkında Kısaca Bilgi

Mahcuz Terimi Hakkında Bilgiler

MahcuzHukuk Terimi Olarak Mahcuz:
haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Hasılat Kirası: Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası. devam et

box Müflis: iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir devam et

box Bâ'de'l-vefat: İnsan ölümünden sonra. devam et

box Ön sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam et

box Bâdî olmak: sebep olmak devam et

box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

box İltibâs: Karıştırılma; benzeşim; karışıklık devam et

box Süreli İcap: Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap. devam et