Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Adem-i Selahiyet:Yetkisizlik devam

terimler Adem-i vüsuk:Gerçek olmamak devam

terimler Adi Kefalet:Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. devam

terimler Adi Kira:Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme. devam

terimler Adi Suçlu:Basit suçları işleyen kimse. devam

terimler Adi Şirket:İki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kab devam

terimler Adi Şirket:iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kab devam

terimler Adli:Adaletle ilgili. devam

terimler Adlî Kaza:Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı devam

terimler Adlî Müzaharet:Adli yardım devam

terimler Adli Sicil:Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. devam

terimler Adli Sicil Kaydı:Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam

terimler Adli Tatil:Her yıl 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında, kanunda yazılı durumların dışında, hiçbir adli i devam

terimler Adli Tıp:Tıbbın adalete yardım eden kolu. devam

terimler Adli Yargı:Adalet mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetler. devam

terimler Adli Zabıta:Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti. devam

terimler Adüvv:Düşman, hasım devam

terimler Afaki:Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı. devam

terimler Afet:Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan. devam

terimler Ağır Ceza:On yıldan yukarı olan hapis cezaları. devam

terimler Ağır Hapis Cezası:Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası. devam

terimler Ağır Kusur:Dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata . devam

terimler Ağlep:Kuvvetli; büyük devam

terimler Ahar:Başkası; üçüncü kişi; yabancı devam

terimler Ahde Vefa:Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık devam

terimler Ahir:Son; sondaki; en son; en sondaki. devam

terimler Ahiren:Âhiren - Sonradan devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın