Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Dahiliye Vekâleti:İçişleri Bakanlığı devam

terimler Daimi Arama:Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim. devam

terimler Damga Harcı:Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi. devam

terimler Danıştay:İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümler devam

terimler Dava:Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. devam

terimler Dava Hakkı:Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının devam

terimler Dava Vekili:Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı. devam

terimler Davacı:Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam

terimler Davalı:Davalı tarafından kendine karşı dava açılan kişi. devam

terimler Davaname:Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkeme devam

terimler Davanın Kabulü:Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam

terimler Davanın Reddi:Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam

terimler Davayı Nakzen Görmek:Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yenid devam

terimler Davayı Nakzen İade Etmek:Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü devam

terimler Davetiye:Duruşmaya çağrı kâğıdı. devam

terimler Davetname:Çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı. devam

terimler Dâyin:Borç veren; alacaklı. devam

terimler Deâvî:davalar devam

terimler Def-i mefasid:Zararı yok etmek devam

terimler Def'aten:bir defada; birden devam

terimler Def'i def:def'e karşı def'; savuya karşı savudef'i def: def'e karşı def'; savu devam

terimler Defaât:kereler; kezler; yollar devam

terimler Defâtir:defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar devam

terimler Defi:Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol. devam

terimler Defter-hâne:taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam

terimler Defter-i hakanî:eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edild devam

terimler Defter-i hakanî idaresi:eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edild devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın