Eğitim Sitesi

Deprem Dalgası Nedir? Deprem Dalgası Hakkında Kısaca Bilgi

Deprem Dalgası Terimi Hakkında Bilgiler

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Deprem Dalgası:

Deprem anında, odaktan çevreye doğru kayaçlar içerisinde yayılan sismik (P birincil, S ikincil, yüzey ve benzeri) dalgalardır.

 

Coğrafya Terimi Olarak Deprem Dalgası:

Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. Deprem dalgaları P, S ve Yüzey Dalgaları(Love, Rayleigh) olarak üç gruba ayrılır.

 

Deprem Terimi Olarak Deprem Dalgası:

1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. Deprem dalgaları P, S ve Yüzey Dalgaları(Love, Rayleigh) olarak üç gruba ayrılır.

2. Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yer kabuğu içinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasına verilen ad. Yerküresi içinde dalga denklemi uyarınca yayılırlar. Cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere iki kısma ayrılır.

 

  Benzer Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri

  Donma: Vücudun sadece belirli yerlerinin sıcaklığının çok düşmesi.

  Hava: Dünyayı kuşatan gazlar karışımı.

  Mor Ötesi Işık (Ultraviyole): İnsan gözü ile görülmez, ama güneş yanıklarına, derinin zarar görmesine ve zararlı bronzlaşmaya neden olan güneş ışınları.

  Hava Sıcaklığı: Direkt güneş ışınlarından korunaklı bir yerde ölçülen havanın sıcaklığıdır.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü