Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Olguculuk (pozitivizm):Araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları teorik olarak imkânsız, pra devam

terimler Olgunlaşma:Büyüme ve gelişme sonucu ortaya çıkan öğrenmeye elverişlilik durumu. Organizmanın bedensel ve zihi devam

terimler Olgusal:Gözlemlenebilir veya ölçülebilir olayların genel ifadesi. Örneğin; yağmur olgusaldır. Ahlak değild devam

terimler Oligarşi:Hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devlet yönetim şekli. devam

terimler Olumlu Aktarma:Daha önce yapılmış bir öğrenmenin, başka bir durumdaki öğrenmeyi kolaylaştırması. İki durumdaki d devam

terimler Olumlu Pekiştireç:Bir davranışı izlediğinde onu kuvvetlendiren uyarıcı ya da olay. Bu gibi uyarıcılara ödül de denir devam

terimler Olumlu Transfer (pozitif transfer):Önceki örenilenlerin yeni öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesidir. Örneğin, bir otomobili kullanmayı devam

terimler Olumsal:Olması kadar olmaması da mümkün bulunan, zorunlu karşıtı. devam

terimler Olumsuz Aktarma:Daha önce yapılmış bir öğrenmenin başka bir durumdaki öğrenmeyi zorlaştırması. İki durumdaki davra devam

terimler Olumsuz Pekiştireç:Bir davranışın sonucunda ya da olay ortadan kalktığında o davranışı kuvvetlendiren uyarıcı. Bu devam

terimler Olumsuz Transfer (negatif transfer):Önceki öğrenilenlerin yeni öğrenmeleri olumsuz yönde etkilemesidir. Örneğin daha önceden öğrenilmi devam

terimler Oluş:Bir varlığın meydana gelme ve gelişme süreci. devam

terimler Ontoloji:Varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı; varlıkbilim. Varlıkla ilgili sorunların tartışıldığı met devam

terimler Ontoloji(Varlık Bilim):Felsefenin varlıkla uğraşan kısmı.Mutlakın araştırılması olarak ontoloji idealizme zıttır.Çünkü d devam

terimler Orta Terim:Bir kıyasta yalnızca öncüllerde yer alıp sonuçta bulunmayan terim. devam

terimler Otantik:Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan. devam

terimler Otodeterminizm:Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant'ta ifadesini bulan devam

terimler Otokrasi:Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin yani egemenliğin tek kişi ya da grubun elinde bulunduğu yöneti devam

terimler Otokratik Devlet:Yasama, yürütme, yargı güçlerini kişi ya da kişiler kullanır. Otokratik devlette yönetici ya da yö devam

terimler Otorite:1-Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet. 2-Siyas devam

terimler Ödev:1- İnsanların gerçekleştirmekten sorumlu olduklarını hissettikleri veya hissetmeleri gereken davra devam

terimler Ödev ahlakı:Ahlaki davranışı, ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti. Kant'ın ahlaki görüşü. devam

terimler Öğretim:Belli bir amaca ulaşabilmek için önceden tespit edilen bilgilerin kişiye kazandırılmasına öğretim devam

terimler Ön Hazırlık:Gözlemlerle ve yapılan ön araştırmalarla konuyu tanımak ve betimlemektir. devam

terimler Öncül:Çıkarımda sonucun doğruluğunu ispatlamada kanıt işlevi gören önerme. devam

terimler Önerme:Yargı bildiren deyişlere önerme denir. Yargı ise iki fikir arasında ilişki kurmaktır. Önerme doğru devam

terimler Önerme:Doğru veya yanlış bir iddia,yargı bildiren cümle.Örneğin:Bütün kuş dört ayaklıdır.Bütün insanlar a devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın