Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Akılcılık(Rasyonalizm):1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan zihnin devam

terimler Akit:Sözleşme. devam

terimler Aksiyom:Mantık ve matematikte teorem ispatında öncül işlevi gören, doğruluğu açık ve seçik olarak belirli devam

terimler Algı:1- Nesne ya da olayların beyinde işlenerek, anlamlı bütünler olarak kavranmasına algı denir. 2- devam

terimler Algı Yanılsaması:Tüm insanlarda aynı şekilde gözlenen, gerçeklerle uyuşmayan algılama biçimleri; illüzyon. devam

terimler Algıda Değişmezlik:Nesne ya da olayların farklı ortamlarda hep aynıymış gibi algılanmasına algıda değişmezlik denir. devam

terimler Algıda Örgütleme (Organizasyon):Duyumları oluşturan nesne ya da olayların, zihin tarafından bir düzene konulup biçimlendirilmesine devam

terimler Algıda Seçicilik:Organizmanın, çevresinde bulunan çok sayıda uyarıcı nesne, ya da olaydan, bir ya da bir kaçına dik devam

terimler Algısal Değişmezlik:Duyusal alıcılar düzeyindeki farklılıklara rağmen nesnelerin parlaklık, renk, büyüklük ve şekil ba devam

terimler Alın Lobu:Beyin yarım kürelerinde merkezî oluğun önünde bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında yüksek zihin devam

terimler Alışkanlık:İyice öğrenilmiş, düşünmeden yerine getirilen öğrenmeler. Bir örtük bellek türü. devam

terimler Alışma:Bir uyarıcının tekrar tekrar sunulması sonucu davranışta görülen zayıflama eğilimi, tolerans geliş devam

terimler Alt Eşik:Duyu organlarının bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya başladığı en düşük şiddettir. devam

terimler Alt Karşıt Önermeler:Özne ve yüklemleri aynı olan iki tikel önermenin niteliklerinin farklı olması. devam

terimler Alt Kültür:Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine deni devam

terimler Alt Yapı:Bir toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. Daha çok üretim biçimi, mimari yapı denilebilecek, t devam

terimler Altık Önermeler:Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin; nitelik bakımından aynı, nicelik bakımından farklı olm devam

terimler Amaç:Güdülenmiş davranışın elde etmek istediği sonuç. Amaç olumlu hedefe ulaşmayı (olumlu pekiştirme) v devam

terimler Amnezi:Bellek yitimi. Genel anlamda, herhangi bir bellek kaybı; özel anlamda, kişinin kimliğini, tanıdığı devam

terimler Amoral:Ahlak dışı devam

terimler Ana Eklem:Önermenin tümünü etkileyen eklem. devam

terimler Ana Unsur(Arkhe):Değişmenin temelindeki değişmeyen töz,hayat ilkesi,ilk madde,öz vs. devam

terimler Anaerkil:Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (ai devam

terimler Anaerkil (Matriyarkal) Aile:İlkel toplumlarda görülen anaerkil ailede, ailenin sorumluluğu birinci derecede kadının üzerindedi devam

terimler Analitik felsefe:Felsefeye bilimlerin dilini analiz etmek işlevi yükler. Böylece felsefe, düşünsel bir etkinlik ala devam

terimler Analiz:Bir bütünü, kendisini meydana getiren ögelerine ayırma, çözümleme. devam

terimler Analog:Analog sinyaller yoluyla çalışan ve dijital elektroniklere göre daha maliyetli cihaz. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın