Eğitim Sitesi

Online Astroloji Terimleri Sözlüğü

Online Astroloji Terimleri Sözlüğü

Su (Water)

Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır. Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık burçları bulunur.

Takımyıldızlar

Astronomi biliminin kabul ettiği belirli yıldız gruplaşmaları. Ekliptik üstündeki takımyıldızların isimleri burçlara da verilmiştir. Fakat burçlar adlarını aldıkları takımyıldızlarla aynı yerlere düşmezler.

Terazi (Libra)

Zodyak'ın yedinci burcudur. Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır.

Toprak (Earth)

Üçlülerden birine Toprak adı verilmiştir. Bu üçlüde Boğa, Başak ve Oğlak burçları bulunur.

Transit (Transit)

Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlere bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır.

Tutulum (Ecliptic)

Ekliptik.

Unsurlar veya Üçlüler

Zodyak dört gruba ayrılır. Her grupta üç burç bulunur. Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler. Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su'dur.

Üçgen (Trine)

Doğum haritasında güçler arasındaki 120 derecelik çok uyumlu açılar. Bazen bir gezegen iki ayrı güçle bu açıyı yapar. O zaman ortaya büyük talih sayılan bir 'Büyük Üçgen' çıkar.

Üçlüler (Elements)

Veya unsurlar. Burçlar, özelliklerine göre üçer üçer gruplarına ayrılırlar. Bunlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su üçlüleridir.

Üçüncül Evler (Cadent Houses)

Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü durumdur.

Yararlı Gezegenler (Benefics)

Jüpiter ve Venüs. İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir.

Yay (Sagittarius)

Zodyak'ın dokuzuncu burcudur. Güneş, 23 Kasım - 21 Aralık'ta bu burçta kalır.

Yengeç (Cancer)

Zodyak'ın dördüncü burcudur. Güneş, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burçta kalır.

Yeni Ay (New Moon)

Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devredir. Ay ve Güneş aynı burçta kavuşumdadır.

Yönetici Gezegen (Ruler, Lord)

Evlerin bulunduğu burçları yöneten gezegendir. Örneğin ikinci ev İkizler ise yönetici gezegeni Merkür, yükselen burç Balık ise yönetici gezegen Neptün'dür.

Yükselen Burç (Ascendant)

Doğum saati ve yerinde Zodyak'ın Doğu Ufkunda Yükselen Burç ve derecesi. Yükselen burç ayrıca gökyüzü haritasının da birinci evinde bulunur.

Yükselen Gezegen (Elavated Planet)

Yükselen burcun yöneticisi olan güce bu ad verilir. Bu gezegen haritada güçlü sayılır.

Zararlı Konum (Detriment)

Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars Terazi burcunda zararlı konumdadır.

Zıtlık (Opposition)

Doğum haritasında iki gücün oluşturduğu 180 derecelik sert açı. Bazen iki zıt açı birbirini keser ve ortaya Büyük Çapraz çıkar. Bu durumda iki çift zıt burçta bulunan dört güç birbirlerini sert etkilerler. Bu olumlu bir durum sayılmaz.

Zodyak (Zodiac)

Dünyamızın ekliptiğin her iki yanında 8'er derecede görülen gökyüzü kuşağı. Gezegenler bu kuşakta görülürler. Astrolojide bu gökyüzü kuşağı otuzar derecelik on iki eşit kısma bölünür. Bu eşit parçaların her biri de bildiğimiz burçlardır.

Diğer Astroloji Terimleri

1 2 3 [4]

Astroloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 80

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa