Eğitim Sitesi

Genel Kültür Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Genel Kültür Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Gereçlerin kimyasal ya da elektro kimyasal evreler halinde bozulmasına ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Camilerin çevresine yapılmış medrese, kütüphane, hamam, sebil, hastane vb. kurumların tümüne verilen isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Organik maddeler üzerinde gelişerek bu maddelerin kimyasal yapısında değişikliğe yol açan ilkel mantarların ortak adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Elektriği ve ısıyı geçiren madde veya cisme ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Suyun enerjisinden faydalanılarak elde edilen enerjinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Üretim, tüketim ve benzeri faaliyetler süresince ortaya çıkan ve çevreyi kirleten maddelere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Cildi ve saçları güzelleştirmek için kullanılan maddelere verilen genel ad nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Kıyı limanları arasında seferler için yapılan ve donatılan küçük tonajdaki yük gemisine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Yarım küre ya da toparlakça kümbet biçimde yapı örtüsünde çatıya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Açık denizlerde dolaşmakta ya da bir filoyu korumakla görevli toplarla donatılmış hızlı savaş gemisine ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Olayların tarih içindeki anını araştıran bilim, zaman dizinine ne denilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Bir devletin kendi ülke sınırları dışında işgal ve idare ettiği, ekonomik ve siyasal çıkar sağladığı ülkeye ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Moldova, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'da yaşayan ve soyları XVIII ve XIX yy'da Balkan Türklerine dayanan Hristiyan Türk topluluğunun adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Anayasaya göre cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine kimi vekil bırakmak zorundadır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin beş daimi üyesi vardır. Bunlar; ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve ... .'dir. Bu daimi üyelerin beşincisi hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Eski Osmanlı evlerinde pencerenin önünde sokağa doğru çıkıntılı ve kafesle örtülü bölümler olurdu. Bu bölümlere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Ülkemizde ilk posta pulu 1828 yılında basılmıştır. Posta pulunu basan gazeteci kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Birleşmiş Milletler teşkilatında barışı korumakla görevli birimin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Büyük camilerde kubbeleri ayakta tutan dev ayaklara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Ortaçağ İngiltere'sinde zenginlerden alıp fakirlere vermesiyle ün salmış halk kahramanının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

İlkçağ antik kentlerinden biri olan Asos bugünkü hangi il ve ilçe sınırları dahilinde bulunmaktadır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Böceklerle ilgilenen bilim dalına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Endülüs Emevilerinin toprakları olan bugünkü İspanya'da doğan İslam dünyasının tanınmış müelliflerindendir. İspanya'nın İşbiliye kentinde doğduktan sonra önce Konya'ya gelmiş, oradan da Şam'a geçerek birçok eserler ortaya koymuştur. Eserlerinden bazıları "Futuhatü'I-Mekkiyye" ve "Fususu'I-Hikem"dir. Eserleri bugün bile dikkatle takip edilmektedir. Bu kişinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Olimpos Dağı'nda bulunan dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen kültürel değerin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Yüzü güzelleştirmek ya da başka biçimlere sokmak için bazı özel maddelerle boyama işine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-12)

Savaşlarda yararlık, çalışma hayatında üstün hizmet gösterenlere, yarışmalar ve sergilerde derece alanlara, bir kuruluş ya da kişi adına bastırılıp ödül olarak verilen madeni nişana ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-12)

14. yüzyılda İtalya'da başlayan ve "yeniden doğuş" anlamına gelen, Batı ve Orta Avrupa'da etkisini hızla gösteren sanat ve bilim hareketinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2017-12-26)

Kamer kelimesi Arapça ay demektir. Kameri takvim, ay takvimi anlamına gelmektedir. Bir adı da Arabi aylar olan Kameri ayların isimleri nelerdir? (ekleyen Mukaddes - 2017-06-02)

İlk demokrasi kurbanı başbakanımız Adnan Menderes nasıl ölmüştür? (ekleyen kafkas hoca - 2017-05-01)

01 nerenin Plakasıdır? (ekleyen Hafsa Benan Uyaver - 2017-01-17)

Diğer Sayfalar
1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Genel Kültür İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 402 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön