Eğitim Sitesi

Petrol İhraç Eden Ülkelerin Kısa Yazılışı Nedir?

Petrol İhraç Eden Ülkelerin Kısa Yazılışı Nedir? sorusunun doğru cevabı

OPEC

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

Petrol İhraç Eden Ülkelerin Kısa Yazılışı Nedir? OPEC

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

32 Nerenin Plakasıdır? ekleyen Bilgi Soruları - 2019-05-05

Tarihte ilk parayı bulan ve kullanan millet kimdir? ekleyen Banker - 2017-11-01

Yer çekimi kuvvetini bulan kimdir? ekleyen hayat naz - 2016-04-11

Dünya Kahve Üretiminde 1. Sırayı Hangi Ülke Alır? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25

Bilim, sanat,siyaset gibi alanlardan birinde önemli rol oynamış kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir? ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21

Uludağ hangi ilimizde bulunur? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24

Edebiyatımızdaki İlk Natüralist Roman Hangisidir? ekleyen dersimiz.com - 2015-07-24

2012 Yaz Olimpiyat Oyunları nerede yapıldı? ekleyen Erdoğdu OO - 2016-01-02

Allah'ın her şeyi yaratması sıfatına ne ad verilir? ekleyen Eğitimci - 2014-04-27

Bisiklet yarışlarının stadyum içinde yapılan kısmına ne ad verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Hangi antlaşma ile Yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir? ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20

Diğer Bir Adı "Küçük Asya"dır. Kuzeyinde Marmara Denizi Ve Kara Deniz,Doğusunda Gürcistan, Nahçivan Ve İran, Güneyinde Irak, Suriye Ve Akdeniz, Batısında İse Ege Denizi İle Çevrilidir. Yüz Ölçümü 756.855 Kilometre Karedir. Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak Ve Sakarya Önemli Akarsularıdır. En Yüksek Yeri 5165 Metre İle Ağrı Dağıdır.
Zengin Bir Tarihi Olup, Jeopolitik Açıdan Da Son Derece Büyük Bir Öneme Sahip Olan Bu
Bölgenin Adı Nedir?
ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22

İstiklal Marşımızın Bestecisi Kimdir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22

Allah Teala'nın insanoğlunu dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak maksadıyla peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu Tevhid (Allah'ın birliği) esasına dayanan Hz. Muhammet (SAS) le tamamlanan tek doğru ve tek makul dinin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Atatürk'ün Sofya'da ki Görevi Neydi? ekleyen NACİ ERDOĞAN - 2014-11-15

28-32 hafta arasında doğan, tam olgunluğa erişmemiş bebeklere ne ad verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07

Hangi Kan Grubu Herkesten Kan Alabilir? ekleyen ByBilgin - 2013-12-29

66 Nerenin Plakasıdır? ekleyen Bilgi Küpü - 2020-12-30

Tarihte elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasına ne denir? ekleyen dersimiz.com - 2023-09-20

Tohum Ekme Aracına Ne Ad Verilir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25

Araba Veya Taşıt Korkusuna Ne Ad Verilir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24

Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından karısı için yaptırılan türbe Hindistan'dadır. Yapımına 1639 yılında başlanılan ve 22 yılda bitirilebilen Agra yakınlarındaki beyaz mermerden yapılmış olan türbenin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22

Felsefede akılcılığın karşılığı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07

Önemli bir olaya işaret etme, onu hatırlatma sanatına ne isim verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Genellikle Odun Tartma İşleminde Kullanılan Ve 250 Kg. Değerinde Ki Ağırlık Ölçüsüne Ne Ad Verilir? ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18

Osmanlı Devletinde en uzun süreyle kim padişahlık yapmıştır? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatının Kısa Adı Nedir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22

Üçüncü Osmanlı hükümdarıdır. Orhan Beyin oğludur. Annesi Nilüfer Hatundur. Kimdir bu Osmanlı padişahı? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08

Osmanlı hangi kanunu çıkararak katliamlarda bulunan Ermenileri Suriye'ye zorunlu göç ettirmiştir? ekleyen Bilgi Soruları - 2024-01-20

Bir tiyatro oyununun ayrıldığı büyük bölümlerinin her birine ne sim verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları