Eğitim Sitesi

Konya'da Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılmış bir medresedir. Minaresi ve dış kapısının çok hassas işlemesinden dolayı medrese oldukça tanınmıştır. Bu medresenin adı nedir?

Konya'da Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılmış bir medresedir. Minaresi ve dış kapısının çok hassas işlemesinden dolayı medrese oldukça tanınmıştır. Bu medresenin adı nedir? sorusunun doğru cevabı


İnce Minareli Medresi

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

Konya'da Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılmış bir medresedir. Minaresi ve dış kapısının çok hassas işlemesinden dolayı medrese oldukça tanınmıştır. Bu medresenin adı nedir? İnce Minareli Medresi

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Bilgisayar nedir? (ekleyen Lily345 - 2023-06-04)

Camın Yapıldığı Madde (ekleyen Mustafa - 2016-05-02)

Herhangi bir konuda çeşitli bilgilerin bilimsel bir ciddiyetle kanıtlanarak yazılan yazılara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Gerçek yaşamda olduğu gibi acıklı olanla gülünç olanın birbirine karıştırıldığı oyun çeşidine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Divan Edebiyatında Yerelleşmenin Öncüsü Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-26)

Devşirme Olarak Acemi Oğlanlar Ocağına Sonra Da Yeniçeri Ocağına Alındı. Yaptığı Köprülerle Sarayın Başmimarı Oldu. Kanuni, Iı. Selim Ve Iıı. Murat Dönemlerinde De Bu Görevini Sürdürdü. İlk Önemli Eseri Şehzade Camii'dir. Bu Büyük Mimar Kimdir? (ekleyen ByBilgin - 2016-05-02)

Hz. Peygamberin yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26)

Eş Sesli Sözcüklerin Oluşturduğu Kafiye Çeşidine Ne Denir? (ekleyen Sibel BİLEK - 2016-05-05)

Ya göründüğün gibi ol; ya da olduğun gibi görün. Özdeyişi kime aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Girlevik Şelalesi hangi ilimizdedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Bağlayıcılığı olmaksızın isteğe bağlı olarak farz, vacip ve sünnet namazların dışında genel olarak kılınan namazlara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Atatürk Kaç Yıl Yaşamıştır? (ekleyen gökçe - 2014-04-15)

Atatürk Hicri Ve Rumi Takvimler Yerine Hangi Takvimi Getirdi? (ekleyen izi yok - 2014-04-17)

Peygamberimizin kızlarının adları nelerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26)

Bizans İmparatorlarına Verilen Ünvan Nedir? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken yanında bulunan mağara arkadaşı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Namaz kılarken hangi yöne dönmemiz gerekmektedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-21)

Ramazan ayında cami minareleri arasına gerilen ışıklı şekil veya yazılara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Siirt'in Dokumacılık İle İlgili Meşhur Ürünü Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Organik maddeler üzerinde gelişerek bu maddelerin kimyasal yapısında değişikliğe yol açan ilkel mantarların ortak adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Isparta ilinde bir göldür. Kuzey-güney uzunluğu 10 kilometre, genişliği ise 1-2 kilometredir. Kuzeyinde Eğridir Gölü'nün su fazlası yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki bir oluk yoluyla bu gölü besler. Gölün çevresi genellikle sazlık ve kamışlıktır. Bu gölümüzün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

OTUZ BEŞ YAŞ şiiriyle özdeşleşmiş olan şairimizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Peygamberimizin peygamberliğini tasdik eden hanif olanı din bilgininin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Allah tarafından gönderileceğine inanılan ve beklenen kurtarıcıya ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Osmanlılarda Padişah Emriyle Öldürülen İlk Sadrazam Kimdir? (ekleyen d e r s i m i z . com - 2013-12-25)

Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Edebiyatımızdaki İlk Çeviri Roman Hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-24)

Eskiden veba hastalığına ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Soyadı Kanunu Hangi Yılda Kabul Edildi? (ekleyen SEROBilgin - 2014-11-14)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları