Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zülfe Nedir? Zülfe Hakkında Kısaca Bilgi

Zülfe Terimi Hakkında Bilgiler

ZülfeYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Zülfe:
Sülüs yazısında eliflerin ucundaki çengellere verilen ad. Zülfe, Arapça "ufak saçak" demektir. Elifin çengeli de saçağa benzediğinden bu adı almıştır. Ayrıca tuğların yanlarındaki küçük bayrak şeklindeki kavislere de zülfe veya zülüf denilir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Pervaz (Çift Pervaz): Yazı levhalarının kenarlarına yapıştırılan kâğıtlara verilen ad. Genellikle ebrûdan olurdu. Tek renk kâğıt yapıştırılmışsa "tek pervaz", ince şerit hâ devam et

  box Pirinç Âharı: Âhar ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Ayırma Şemse: Ya şekiller ya da zemin, altın ile doldurulmak suretiyle yapılan şemselere verilen ad. Yapılış şekline göre alttan ayırma şemse veya üstten ayırma şem devam et

  box Hariri: Eskiden ipekten yapılan bir cins kâğıda verilen ad. devam et

  box Nakkaşbaşı: Resim ve tezyinat yapan sanatkârların ve nakkaşların başı. devam et

  box Ağaçlar: Süsleme sanatında daha çok ölümü ve cenneti sembolize eden ağaçlar kullanılmıştır. Selvi (Servi) ölümü ve aynı zamanda halk arasında ince ve uzun boyl devam et

  box Köşelik: Üçgen formlardan oluşup, köşe boşluklarını süsler; köşebent. devam et

  box Tuğra-Nüvis: Tuğrai ile ilgili bilgilere bakınız. devam et