Eğitim Sitesi

Yetersiz Uyarılma Nedir? Yetersiz Uyarılma Hakkında Kısaca Bilgi

Yetersiz Uyarılma Terimi Hakkında Bilgiler

Yetersiz UyarılmaFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yetersiz Uyarılma:
Organizmanın alıştığı düzeyin altında uyarıcı ile karşı karşıya kalması sonucu fizyolojik ve psikolojik anlamda çevreye uyum gücünü yitirmesidir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Orta Terim: Bir kıyasta yalnızca öncüllerde yer alıp sonuçta bulunmayan terim. devam et

  box İçe Bakış: Denekten, kendisine gösterilen uyarıcıya ilişkin duyumlarını ayrıntılı olarak açıklamasının istendiği bir teknik. Bireyin kendi iç dünyasında olup bit devam et

  box Nevrotik Bozukluklar (Nevrozlar): Kişiliğin ve uyumun tümünü etkilemeyen, genellikle bunalım ve beden işlevleri üzerine yakınmalarla kendini belli eden ruhsal kaynaklı hastalıklardır. devam et

  box Sivil Toplum: Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendi hak ve özgürlüklerini savunabilen örgütlenmelerdir. devam et

  box İndeterminizm: Bu görüşe göre, insan ahlaki eylemleri ile ilgili kararları özgürce belirler. devam et

  box Sistemlilik: Belli bir yöntem-yol ile elde edilmiş olma (Örn bilimsel felsefi, dini bilgi sistemlidir.) devam et

  box Ayin: Değişik dinlerde yapılan dinî tören veya ibadet şekilleri. devam et

  box Sofizm: Sofist felsefe İ.Ö. 5. yüzyılda, doğa filozoflarına tepki olarak doğar. Sofistlere göre duyu verileri insanlara göre değiştiğinden kesin bilgilere ula devam et