Eğitim Sitesi

Yegâne Nedir? Yegâne Hakkında Kısaca Bilgi

Yegâne Terimi Hakkında Bilgiler

Yegâneİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Yegâne:
Biricik, tek.

 

YegâneSosyal Bilgiler Terimi Olarak Yegâne:
Eşi benzeri olmayan ondan bir tane olan anlamında kullanılır.

 

YeganeTarih Terimi Olarak Yegane:
Biricik, tek.

 

YeganeDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Yegane:
Tek, eşsiz, biricik.

 

YegâneKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Yegâne:
Biricik, tek.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Mebus: Milletvekili. devam et

  box Dâhilî: İçle ilgili, içerdeki, iç, içten, içeriye ait. devam et

  box Medrese: İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer. devam et

  box Entegre: Bütünleşmiş. devam et

  box Komite: Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. Alt kurul. devam et

  box Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerdir. Kurulduğu her şehird devam et

  box İrtica: Gericilik. devam et

  box Arkeoloji: Kazı bilimi. devam et