Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yegâne Nedir? Yegâne Hakkında Kısaca Bilgi

Yegâne Terimi Hakkında Bilgiler

Yegâneİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Yegâne:
Biricik, tek.

 

YegâneSosyal Bilgiler Terimi Olarak Yegâne:
Eşi benzeri olmayan ondan bir tane olan anlamında kullanılır.

 

YeganeTarih Terimi Olarak Yegane:
Biricik, tek.

 

YeganeDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Yegane:
Tek, eşsiz, biricik.

 

YegâneKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Yegâne:
Biricik, tek.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Evkaf: 1- Vakıflar. 2- Vakıf mallarını yöneten kuruluş. devam et

  box Örfi İdare: Sıkıyönetim. devam et

  box Devalüasyon: Para değerinin, altın ve yabancı bir paraya göre, düşürülmesi. devam et

  box Seciye: Yaradılış, huy, karakter. devam et

  box Azimkâr: İradeli, gayretli, istençli, kararlı. devam et

  box Ekmek Karnesi: İkinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda yoksulluk nedeniyle halkın ekmeğini alabilmesi için verilen kame. devam et

  box Kolordu: Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askerî birlik. devam et

  box Rubu: Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır. devam et