Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yasal Mal Rejimi Nedir? Yasal Mal Rejimi Hakkında Kısaca Bilgi

Yasal Mal Rejimi Terimi Hakkında Bilgiler

Yasal Mal RejimiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Yasal Mal Rejimi:
Edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Tahsis: Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kurulu devam et

  box Kanuni Mirasçılar: Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar. devam et

  box Rakabe: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. devam et

  box Vakıf Şerhi: Taşınmazın vakıfla olan ilgisini belirtmek amacıyla tapu kütük sayfasının "nev'i" hanesine yazılan belirtmedir. Örnek: "Sultan Beyazıt Vakfından" devam et

  box Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi: Vasiyeti tenfiz memuru. devam et

  box Vakıf: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe s devam et

  box Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, saz devam et

  box Daire: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir. devam et