Eğitim Sitesi

Yansıyan Dalga Nedir? Yansıyan Dalga Hakkında Kısaca Bilgi

Yansıyan Dalga Terimi Hakkında Bilgiler

Yansıyan DalgaFizik Terimi Olarak Yansıyan Dalga:
Bir ortam içinde titreşen dalganın titreşimlerinin bu ortam içindeki ilerleme doğrultularına dik olma durumudur.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Belisizlik ilkesi: Bir cismin, ayni doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi enerj devam et

  box Atmosfer: Yer'i veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası. devam et

  box Temas kuvvetleri: İki cisim arasındaki fiziksel temas (değmenin) sonucunda ortay çıkan kuvvetlerdir. devam et

  box Amper: (I) SI birimlerinde elektrik akim birimi, saniyedeki 1 coulombluk yük akısı. devam et

  box Türbin: Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım. devam et

  box Kelvin sıcaklığı: Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılır. devam et

  box Elektron volt: Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19 jule. devam et

  box Zorlama: Malzemenin, magnetik alandan etkilenerek içindeki magnetik momentlerini dış magnetik alana paralel hale getirmeye zorlanması. devam et