Eğitim Sitesi

Vukuat Nedir? Vukuat Hakkında Kısaca Bilgi

Vukuat Terimi Hakkında Bilgiler

VukuatHukuk Terimi Olarak Vukuat:
Olay

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et

  box Kazaî tefsir: yargısal yorum devam et

  box Veto: Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma. Reddetme devam et

  box Akd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box İstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme devam et

  box İnzibât: Yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen devam et

  box Talik: Belli bir zamana bırakma, erteleme. devam et

  box Eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri devam et